Tygodnik Katolicki Niedziela
[18 sierpnia 2006]
 

P I Ę C I O L E C I E   N A J M Ł O D S Z E G O
Z G R O M A D Z E N I A   K L A U Z U R O W E G O
W   P O L S C ECzerwone welony i płaszcze, białe habity – tak ubierają się siostry z najmłodszego zgromadzenia klauzurowego w Polsce – Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. Siedem sióstr zamieszkuje w starej zabytkowej plebanii w Rybnie koło Sochaczewa w diecezji łowickiej.
    Zarówno strój zakonny, jak i wspólnota, są ścisłym odzwierciedleniem wskazówek św. Faustyny Kowalskiej, której Pan Jezus polecił założyć wspólnotę sióstr klauzurowych. 29 września upłynie pięć lat od przybycia sióstr do Rybna.
    Pięć sióstr z czynnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, założonego przez ks. Michała Sopoćkę, odczuwało potrzebę prowadzenia życia kontemplacyjnego za klauzurą, zgodnie ze wskazówkami, przekazanymi przez Pana Jezusa siostrze Faustynie – opowiada historię powstania nowej wspólnoty s. Anna. Po naradzie ze spowiednikami i przy ich aprobacie, i z Dzienniczkiem św. Faustyny w ręku, rozpoczęły nowe życie zakonne. Adres starej plebanii w Rybnie, gdzie zamieszkały, wskazał im znajomy ksiądz. — Nie była to pierwsza propozycja zamieszkania, ale dopiero ten dom wydawał się odpowiadać wskazówkom św. Faustyny – macie tak mieszkać, aby nie zazdrościli wam biedacy – wyjaśnia s. Anna.
    Cel zgromadzenia został nakreślony w Dzienniczku – siostry wypraszają miłosierdzie dla świata, szczególnie modlą się w intencji dwóch „pereł drogocennych Sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne” – by użyć słów Pana Jezusa.
    29 września 2001 roku bp łowicki Alojzy Orszulik przyjął do diecezji s. Gertrudę (Jolantę Barbarę Kamieniecką), s. Janę (Dorotę Monik) i s. Scholastykę (Annę Marię Porąbkę). S. Anna opowiada, że mieszkańcy Rybna bardzo życzliwie przyjęli wspólnotę zakonną. Dziś nikt nie dziwi się oryginalnemu kolorowi welonów i płaszczy.
    Kolor stroju nie jest przypadkowy – łączy się z wizją św. Faustyny. „Pan Jezus wyglądał jak po biczowaniu, w rękach trzymał szatę białą i przyodział nią mnie i sznurek, którym mnie przepasał i okrył mnie płaszczem czerwonym takim, jak był okryty w Męce i welon tego samego koloru” – pisała w Dzienniczku przyszła święta. Trzy lata temu, w święto Przemienienia Pańskiego, bp Orszulik poświęcił takie właśnie habity Wspólnoty.
    Wiosną 2002 roku zgłosiły się pierwsze kandydatki zainteresowane takim charyzmatem. W dzień liturgicznego wspomnienia św. Faustyny – 5 października – został zainaugurowany nowicjat. Pod koniec tego samego roku bp Orszulik erygował Wspólnotę jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych pod nazwą Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. Przełożoną Generalną została s. Gertruda Kamieniecka.
    Obecnie we Wspólnocie jest siedem sióstr. Zgłaszają się następne kandydatki. S. Anna mówi, że nie ma dnia, w którym ktoś nie zapukałby do klasztornej furty prosząc o modlitwę lub wsparcie duchowe. Bardzo wiele próśb o modlitwę wpływa za pośrednictwem strony internetowej Wspólnoty.

Oprac. na podstawie KAI